Regulamin / Rodo, Orodo, Gdpr

Regulamin :

Regulamin CPD Mateusz Konieczkowski, 35-317 Rzeszów, ul.Poziomkowa 1, nip: 813-357-64-30

1.Zobowiązanie do zapoznania się z regulaminem. Każdy klient chcący skorzystać z usług CPD Serwis bądź oddając urządzenie do naprawy dobrowolnie zobowiązany jest zapoznać się z warunkami regulaminu, tym samym akceptując regulamin stanowiący i regulujący prawa i obowiązki. Wypełnienie formularza naprawy na naszej stronie internetowej lub w formie pliku tekstowego i przesłanie go na nasz adres mailem bądź dołączenie w formie papierowej dla wysyłanego kurierem do naprawy urządzenia, jest warunkiem koniecznym podjęcia przez nas naprawy urządzenia, jest to też równoznaczne z akceptacją przez klienta warunków naprawy, oraz naszego regulaminu. Powyższe również dotyczy składnia zleceń telefonicznych, które stanowią umowę ustną. W przypadku braku wyrażenia zgody prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieuzupełnienie żadnych formularzy bądź innych treści na stronie a w przypadku rozmów telefonicznych nie kontynuowania zlecenia oraz nie przesyłania urządzenia. 

2.Prawa autorskie CPD Mateusz Konieczkowski. . Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach internetowych niniejszego serwisu mają jedynie charakter informacyjny, podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy oraz są własnością danych firm.

Informujemy, iż wyłączne prawa autorskie do serwisu jak również zawartych w nim treści i załączników dostępnego pod adresem: www.cpdserwis.pl, posiada firma CPD Mateusz Konieczkowski. Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty zawarte na stronach mogą być własnością firmy CPD Serwis lub są wykorzystywane na podstawie zawartych stosownych umów i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami). Powielanie, kopiowanie,reprodukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez właściciela Firmy CPD Serwis jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

3.Na sprzedaż nowych urządzeń udzielamy gwarancji producenta. Warunki gwarancji ustalane są przed sprzedażą w zależności od oferty producenta

4.Czas naprawy. Czas naprawy urządzenia w CPD Serwis wynosi od 2 do 14 dni roboczych i jest to termin orientacyjny a w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy termin może ulegać zmianie.

5.Naprawy gwarancyjne. Na naprawiony sprzęt udzielamy gwarancji od 3 do 24 miesięcy, indywidualnie ustalamy z klientem, w zależności od rodzaju naprawianego sprzętu i wymienionych komponentów. Powodem tak dużej rozbieżności w okresach gwarancyjnych jest rodzaj uszkodzenia jak i różnorodność wymienianych podzespołów tj. matryce, akumulatory, komponenty BGA itd.

6.Diagnostyka urządzeń. W przypadku gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa, klient nie ponosi kosztów związanych z diagnostyką.

Jeśli jest możliwość naprawy urządzenia a klient rezygnuje z naszej oferty, w celu odebrania urządzenia poniesie koszty związane z diagnostyką w zależności od urządzenia i nakładu pracy. Ewentualne koszty ustalane są z klientem indywidualnie przed podjęciem prac.

7.Wycena usług. Ze względu na różnorodność urządzeń i komponentów jak również stopień skomplikowania klient wstępnie może uzyskać orientacyjną cenę za naprawę.

Dokładna wycena następuje po diagnostyce urządzenia a informację o wycenie usługi przekazujemy niezwłocznie klientowi telefonicznie bądź na adres poczty elektronicznej klienta.

8.Zgoda na ingerencje i naprawę urządzenia po przekazaniu do naszego serwisu. Klient który wysyła urządzenie do naszego serwisu deklaruje iż chce naprawić uszkodzony sprzęt i akceptuję ingerencję w urządzenie, która może okazać się nieskuteczna a w urządzeniu mogą zostać naniesione zmiany np. przelutowane detale na płycie itp. celem wykrycia usterki. Klient nie akceptując kwoty naprawy urządzenia, kiedy jest to możliwe zobowiązany jest do opłaty za diagnostyka (pkt.4 regulaminu)

9.Logistyka i opłaty. Przewidywany czas odbioru i dostarczania urządzeń to od 24 do 48h.

Jeżeli klient korzysta z kuriera zamówionego przez naszą firmę zobowiązany jest do pokrycia kosztów odbioru urządzenia w kwocie 20 zł brutto, natomiast cena za wysłanie urządzenia do klienta to koszt 30 zł brutto i jest to przesyłka w formie pobranie.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek oraz czas dostawy dotyczy także sytuacji zagubienia przesyłki przez firmę kurierską. Przy odbiorze przesyłki z naprawionym urządzeniem, prosimy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera, w przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczane.

10.Warunki dostarczania sprzętu do naprawy. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki. Uszkodzenia powstałe w transporcie spowodowane przez nieodpowiednie zabezpieczenie przesyłki przez nadawcę, lub też uszkodzenia powstałe z winy firmy kurierskiej, nie są w żadnym stopniu przedmiotem odpowiedzialności naszej firmy.

11.Naprawa urządzeń. Firma CPD Mateusz Konieczkowski nie ponosi odpowiedzialności za : koszty przestojów, utratę produkcji bądź ograniczenie możliwości, niemożności czasowe wykorzystywania maszyn/urządzeń, straty finansowe i utracone zyski, ewentualne uszkodzenia wynikłe w toku czynności naprawczych, za wszelkie straty finansowe poniesione przez klienta w tym okresowych niezdolności do pracy maszyn i wszelkie inne szkody niezwiązane m.in. tj. utraty możliwości zawierania umów, potencjalnych możliwości gospodarczych, których część jest przedmiotem naprawy lub diagnostyki w naszej firmie.

W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia często z przyczyn niezależnych od serwisu m.in. tj. braku na rynku odpowiednich części zamiennych, lub gdy naprawa urządzenia jest zbyt kosztowna i przekracza koszt zakupu nowego, lub też naprawa wymaga dostępu do procesora programowalnego do którego dostęp ma tylko producent itp; klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o zmienionych właściwościach usterki. Przyczyna tego typu sytuacji wynika z technologii wykorzystywanych przy produkcji płyt, gdzie celem wykluczenia usterki jest ingerencja w inne podzespoły a w momencie zdiagnozowania konkretnego uszkodzonego detalu wynikiem jest brak możliwości naprawy. W związku z powyższym nasza firma zastrzega sobie zwrot urządzenia uszkodzonego o zmienionych właściwościach usterki.

12.Utylizacja i brak możliwości naprawy. Utylizacja to bardzo istotny proces, gdyż sprzęt elektroniczny często zawiera szkodliwe i niebezpieczne substancję, dlatego ważnym jest odpowiednia utylizacja zgodna z prawem.

W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia klient ma możliwość pozostawienia urządzenia w CPD Serwis celem utylizacji w specjalistycznych firmach recyklingowych.

13.Oświadczenie usługobiorcy w przypadku odmowy przyjęcia urządzenia po dokonaniu naprawy. Jeżeli klient odmówi przyjęcia naprawionego sprzętu bądź nie opłaci usługi naprawy serwisowej w terminie do 30 dni roboczych jego oświadczeniem woli jest przeniesienie praw własności sprzętu na rzecz naszej firmy.

14.Oświadczenie usługobiorcy dotyczące oddającego sprzętu do naprawy. Klient oświadcza że urządzenie nie pochodzi z przestępstwa oraz jest jego własnością bądź jest upoważniony do zarządzania powierzonym sprzętem jak również że dane i programy przechowywane na dysku oraz innych nośnikach są jego własnością.

15.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane i ich utratę. Podczas naprawy nie usuwamy żadnych danych lub programów, natomiast w związku z ingerencją w urządzenie istnieje możliwość utraty danych lub programów zawartych w urządzeniu dlatego też prosimy o tworzenie kopii zapasowych.

16.Informacja o plikach cookies. Informujemy iż korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowania plików cookies.

RODO, ORODO, GDPR : 

Drodzy Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z wejściem rozporządzenia określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Korzystając z usług naszej firmy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych wysyłając formularz (dotyczy zapytań poprzez formularz internetowy)

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając tą informację na podany adres e-mail

Uwaga :

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych i zasadach, które obowiązują od maja 2018 roku.

Mowa o danych osobowych, które pozyskiwane są poprzez Państwa korzystanie ze stron internetowych i innych funkcji naszego serwisu jak również zapisywanych plikach cookies.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia np. złożenia zapytania ofertowego, realizacji zamówienia/zlecenia, wysyłki zakupionego/naprawionego towaru oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności: prowadzenie badań statystycznych, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie ewentualnych roszczeń itp.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
• korzystanie przez Państwa z formularza internetowego naszego serwisu
• wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażona zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

Administratorem Państwa danych będzie firma CPD Mateusz Konieczkowski, nip : 813-357-64-30 oznacza to również, że wszelkie podmioty z nią powiązane i zależne, również osobowo mogą mieć dostęp do tych danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia m.in. tj. firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy których to podmiotów realizowana jest dostawa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat.

Proszę mieć na uwadzę że mogą Państwo zażądać dostępu do danych, sprostowania, usunięcia czy nawet ograniczenia ich przetwarzania, wycofać zgodę na przetwarzanie danych, skorzystać z innych praw jak również zgłosić sprzeciw.

Przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, takimi umowa mogą być np. regulaminy, formularze zapytań

Mając na uwadzę powyższe korzystanie z usług naszej firmy jak również portalu internetowego i jego funkcji, świadczy jednoznacznie o wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach ww. m.in. tj. marketing, analityka, zapisywanych plikach cookies.

Zgodę wyrażają Państwo dobrowolnie i w każdej chwili możecie ją wycofać, natomiast nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Translate >